1. GK-Shuichi Gonda
3260
2. Yoshiki Takahashi
3071
3. Min Hyeok Kim
3064
4. Riki Harakawa
2928
5. Yutaka Yoshida
2832
6. Akito Fukuta
2586
7. Segundo Ibarbo
2044
8. Masato Fujita
1914
9. Yohei Toyoda
1854
10. Yuzo Kobayashi
1694
11. Takeshi Aoki
1525
12. Daichi Kamada
1492
13. Yuji Ono
1469
14. Kyosuke Tagawa
1347
15. Seung-Hyeon Jung
1331
16. Dong-Geon Cho
1194
17. Hiroyuki Taniguchi
0990
18. Hiromu Mitsumaru
0912
19. Takamitsu Tomiyama
0711
20. Franco Sbuttoni
0540
21. Koki Mizuno
0536
22. Yoshizumi Ogawa
0488
23. GK-Taku Akahoshi
0340
24. Kei Ikeda
0338
25. Hiroto Ishikawa
0320
26. Tetsuro Ota
0310
27. Hiroki Kawano
0308
28. Yong-Woo Ahn
0202