1. Yuzo Kobayashi
04
2. Takeshi Aoki
03
3. Daichi Kamada
01
4. Akito Fukuta
01
5. Min Hyeok Kim
01
6. Seung-Hyeon Jung
00
7. Yutaka Yoshida
00
8. Yohei Toyoda
00
9. Riki Harakawa
00
10. Franco Sbuttoni
00
11. Tetsuro Ota
-01
12. GK-Taku Akahoshi
-01
13. Yong-Woo Ahn
-01
14. Hiromu Mitsumaru
-01
15. Hiroyuki Taniguchi
-01
16. Takamitsu Tomiyama
-02
17. Yoshiki Takahashi
-02
18. Hiroto Ishikawa
-02
19. Kyosuke Tagawa
-02
20. GK-Shuichi Gonda
-02
21. Yoshizumi Ogawa
-02
22. Segundo Ibarbo
-02
23. Masato Fujita
-02
24. Hiroki Kawano
-03
25. Dong-Geon Cho
-03
26. Yuji Ono
-04
27. Kei Ikeda
-04
28. Koki Mizuno
-06